Makers Mark

Cada peça de ceràmica individual està estampada a mà per l'artista. Deixant un recordatori de la cura individual posada en la seva creació.


Per què tenim dues marques?

Utilitzem dues marques per a la ceràmica. Si l'espai ho permet, s'utilitza la marca Taller Gingell més gran. De vegades, la peça és massa petita o té un disseny massa complex per a aquesta marca. En aquest cas, Wendy posa el seu segell inicial de WG.Quines són les altres marques que veig en algunes peces?

Aquestes marques serveixen per identificar peces que utilitzen un esmalt específic, cos d'argila o una altra modificació.

Torna